Tjenester og priser

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
500
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
?
Enkel legeattest
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1000
Andre legeerklæringer
?
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550+ påfølgende 250
Setting av vaksine
250

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening